Donacija

Udruženje “Da ne zaboravim bosanski” neprofitna je organizacija koja planira pokrenuti Malu školu bosanskog jezika za djecu bh. iseljenika ili
bh. dijaspore koja nemaju priliku u školi učiti bosanski jezik, a koja će
dio svog ljetnog raspusta provesti u Sarajevu.

Uplatom na račun  Udruženja pomažete opremanje Male škole, kupovinu nastavnih pomala i školskog pribora potrebnog za njen rad.

Donirajte za znanje i nove generacije koje imaju pravo da znaju maternji jezik.